Zamyšlení

Advent

Bůh je jen jiné slovo pro Realitu – pro Realitu s Tváří.
S Tváří, k níž občas přitiskneme tu svoji (někteří tomu říkají modlitba nebo láska).
Každý z nás poznává sám sebe jedině očima jiného.
A to platilo i o Ježíši. Možná proto se tak často ptal svých učedníků: „ Za koho mě lidé pokládají?“
Naše spása není výsada, kterou Ježíš někam zapíše do účetní knihy v náš prospěch. Je to spíš mapa pro naši cestu. Bůh k nám přichází přestrojen za náš život. Abychom ho potkali, nemusíme chodit do kostela. Narodil se proto, aby žil náš život…

Číst víceBohoslužba 4. února

Posvěcení nového stolu Páně

„Nepřinášejte už šalebné obětní dary.
Kouř kadidla je mi ohavností.
Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před Vámi oči.
Budete jako posvátný strom, jemuž vadne listí“.

Když člověk slyší tato Izaiášova slova…

Číst více


Slavnost světla

Zamyšlení při velikonoční liturgii

Interpretace příběhu Ježíšova zmrtvýchvstání může být různá. A ten, kdo interpretuje, ten také zároveň stylizuje, tedy formuje, či přetváří daný příběh zcela přirozeně ke svému obrazu. Pokud k této stylizaci dále přiřadíme vlastní psychologický profil člověka, může být výsledná reinterpretace skutečně rozdílná od již proběhlé reality. A přesto je to v pořádku, neboť každé takové jednání a každá taková relektura (novočtení) a přemýšlení nás vede ke skutečnosti, kdy se pečeť pravdy do nás postupně tiskne a obraz zůstává a skládá se v našem srdci. Je to chvíle, kdy se stáváme součástí příběhu a příběh se stává součástí nás.

Z téměř všech zpráv, které máme z evangelií k dispozici, můžeme usoudit, že Ježíš je po svém zmrtvýchvstání stejný a zároveň jakoby jiný. Nemůže ho poznat Marie z Magdaly…

Číst více