Kdo jsme, v koho věříme a o co usilujeme

Jak už asi víte, jsme místním společenstvím Církve československé husitské. Spojuje nás víra v Boha Otce i Syna i Ducha svatého, jak ho dosvědčuje Bible a křesťanská tradice.

Snažíme se

  • Sledovat a zajímat se o svět kolem nás.
  • Naslouchat lidem, jejich otázkám, nadějím i problémům a pokoušet se jim představovat Boha bez karikatur a pokřivení.
  • Předávat poselství Ježíšovy dobré zprávy způsobem srozumitelným člověku dneška.
  • Uchovávat a rozvíjet hodnoty české duchovní tradice (tradice cyrilometodějská, svatováclavská, husitská a bratrská).
  • Připomínat, že křesťanská víra by měla nést ovoce ve způsobu života.
  • Přijdete-li mezi nás, počítejte s tím, že se setkáte s hříšníky a lidmi všelijak nedokonalými. Za mnohými svými ideály pokulháváme. Víme to a je nám to líto. Víme, že každý den potřebujeme sami odpuštění a milost.
  • Děkujeme Bohu za to, že je takový, jaký je, a že nám opravdu odpouští a že každý den smíme zakoušet jeho věrnou, trpělivou a nepochopitelnou lásku. To je asi to nejdůležitější.