Ikonografie nového stolu Páně

Inspirací k vytvoření kompozice a designu nového stolu Páně se stal Žalm 1, zejména pak tato jeho část: „Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků…Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše co podnikne, se zdaří.“ Právě tato slova jsou také napsána na zadní straně stolu. Hlavním motivem přední strany je symbolická malba stromu zasazeného u vodních proudů.

Do desky jsou vyřezány otvory, které jsou opatřeny barevným vitrážovým sklem, které je nepřímo nasvíceno zevnitř stolu. Převládají odstíny tyrkysové, modré a zelené. V ikonografii tyto barvy představují transcendentno a tajemství. Modrá vyvolává dojem hloubky a připomíná nebe, Boží příbytek. Vyzařování spektra modrých odstínů je totiž méně smyslové a více duchovní než u všech ostatních barev. Dionysius ji nazývá tajemstvím jsoucen a mysteriozností. V ikonopisectví však modrou také nacházíme např. na plášti Pantokratora, na šatech Marie, nebo apoštolů. Tady pak znamená a podtrhuje lidství biblických postav. Zelená je barvou vitality, přírody, stvoření a naděje. Do zelené jsou také oblečeny postavy proroků. Věříme, že toto doplnění mobiliáře sboru je dalším dobrým počinem, kterým podtrhujeme významné výročí, které právě letos oslavujeme.

Jan Jonáš Zaplatil