100 let Husova sboru v Brně – Králově Poli

Když se řekne Barka, tak docela hodně „Brňáků“ ví a doplní informaci na: divadlo. Už méně lidí, a snad jen „Krpoláků“, spojí tento fakt s místním Husovým sborem. A to je pravda. Divadlo Barka je součástí, dnes bychom řekli, multifunkčního domu už 30 let a je tomu jistě dobře. Ostatně divadlo zde bylo téměř vždy od dob ochotníků až po profesionály v současnosti.

Letos, přesněji 12. října 2024, uplyne 100 let od položení základního kamene této zajímavé funkcionalistické stavby na ulici Svatopluka Čecha 35a. 25. října pak vzpomeneme na den, kdy byl tento sbor nově vzniklé církve slavnostně otevřen za účasti 12 000 lidí a prvního patriarchy dr. Karla Farského. Stavba tedy trvala pouze jeden rok. To byl fofr, co říkáte?

Doba se mění a prvorepublikovou euforii z nové národní Církve československé uťala okupace, později dusila komunistická perzekuce a intriky, po pražském jaru normalizace a další negativní jevy, které se podepsaly na tom, že ateismus v naší zemi hluboce zakořenil. Po sametové revoluci to sice krátce vypadalo na obrodu, ale nový vítr do plachet se bohužel propásl z mnoha důvodů. Jedním z nich byla chybná koncepce práce s mládeží. A tak i Církev československá husitská – CČSH /husitská – přízvisko doplněné v sedmdesátých letech minulého století/ dnes znovu hledá svoji identitu, směr a nakonec i „členskou základnu“. Odliv věřících je patrný stejně jako u jiných křesťanských církví. Zde v Králově Poli pak bylo vše umocněno chybějící mladou generací, která se postupně vystěhovávala do jiných částí města Brna z důvodu špatné koncepce urbanizace a dostavby nových moderních sídlišť. Možná i proto tento sbor postupně
osiřel a zbytek jeho členů našel své útočiště ve sboru v městské části Brno – Řečkovice. Nějaký čas byly prostory liturgické síně využívány církví evangelickou pro pravidelné bohoslužby nebo v poslední době sloužily jako zkušebna Brněnského akademického sboru, či jako prostor pro příležitostné koncerty.

Nebudeme ale plakat nad rozlitým mlékem. Staré přísloví praví, že chceš li něco změnit, začni u sebe.

Předně je třeba říci, že Náboženská obec zde nikdy fakticky nezanikla. Farnost byla administrována z Brna – Řečkovic a jako právní subjekt tedy stále existuje. Říkáte si, to je sice možná pravda, ale kde jsou ti lidé?

A zde musíme pokračovat už dobrou zprávou. Již více než rok se zde schází v místnosti ve věži zatím malé, ale přeci jen společenství lidí, kteří mají chuť něco změnit a dělat něco pro to, aby věci dostaly opačný směr. Toto setkávání prozatím funguje na platformě ekumenického společenství Tábor /tedy věřících z různých křesťanských denominací/, kterým však osud Husova sboru v Brně – Králově Poli není lhostejný. K tomuto je třeba také dodat, že kostel nyní využívá a má v pronájmu také Pravoslavná obec v Brně, která zde nalezla své útočiště. Tento fakt umožňuje investice, protože bohoslužby Pravoslavné obce jsou hojně navštěvované a vedení tohoto společenství platí řádně nájem. Je zde ale třeba říci, že kostel stále zůstává v majetku CČSH a bude tomu tak i nadále, i když po návštěvě a zhlédnutí interiéru můžete mít nyní pocit, že jste se ocitli někde daleko na východě. Ano, svým hostům jsme umožnili, aby se
zde cítili jako doma. Spolupráci s nimi si však musíme opravdu pochválit. V lednu 2024 se novým zmocněncem tohoto sboru stal Mgr. Jan Jonáš Zaplatil – kněz brněnské diecéze CČSH, který kromě zmíněného společenství také vede společně se svojí ženou Ivou přípravy na manželství, kurzy Modlitby srdce, výtvarný ateliér ve věži, kde vznikl nový mobiliář kostela a další aktivity a bohoslužby. Některé z nich se nyní připravují. Mezi nimi bude například od měsíce února nedělní pravidelná zpívaná bohoslužba CČSH – tzv. liturgie Karla Farského nebo alternativní hudební bohoslužby a další. Podrobnosti o těchto aktivitách můžete nalézt na
stránkách farnosti: husitekralovopole.cz

Ale čeká nás i spoustu další práce. Z hlediska možných oprav nás s největší pravděpodobností také nemine oprava krovu a střechy, která je v havarijním stavu a další významné i méně významnější investice.

Počínaje letošním rokem se tedy můžeme těšit na velké výročí. Náboženská obec v Brně-Králově Poli se na ně dobře připravila množstvím různých aktivit. Věříme, že to nebude jen naše výročí, ale také výročí všech, kteří žijí v Králově Poli. Celým tímto obdobím nás také bude provázet logo a motto, které budete moci vidět na různých místech. Logo má symbol pečeti. Kruh – jako symbol dokonalosti, trojúhelník jako odkaz na trojiční víru křesťanů a konečně ryba jako jeden z nejstarších symbolů obecného křesťanství. Motto tohoto velkého výročí byste pak našli v Knize knih v Písni písní a zní: „Polož si mě na srdce jako pečeť…“
Věříme, že tato pečeť se nakonec obtiskne do srdcí všech lidí, kteří žijí a pracují v Brně-Králově Poli.

Tímto Vás také zveme do všech zmíněných aktivit, které budou vždy postupně avizovány a těšíme se na setkání.

Náboženská obec CČSH v Brně – Králově Poli