Historie

Historie našeho sboru

Husův sbor v Brně – Králově Poli vystavěla v tehdejší Československé republice nově ustavená Československá církev. Jde o významnou dominantu v urbanismu. Základní kámen ke stavbě Husova sboru byl položen 12.října 1924 za účasti patriarchy dr. Karla Farského. V lednu 1925 byl schválen projekt arch. Nováka. Dne 25.dubna 1925 byla stavba zadána firmě Grum a Dejmek z Králova Pole a již 25.října 1925 byl sbor patriarchou dr. Karlem Farským a moravským biskupem dr. Rostislavem Stejskalem slavnostně otevřen za účasti 12.000 osob z Králova Pole a okolí.

Jde o funkcionalistickou sakrální stavbu neobvykle civilního ztvárnění s výraznou stupňovitou věží. Součástí sboru je farní budova s kanceláří a třemi byty, v přízemí sboru je divadelní sál. V Husově sboru se od jeho otevření konalo několik významných slavností, svěcení kněží (např. biskupa ThDr. Petra Šandery a současného zmocněnce tohoto sboru Mgr. Jana Jonáše Zaplatila) a návštěv (patriarchové Miroslav Novák, ThDr.Tomáš Butta Th.D., biskupové Václav Janota, Karel Pudich, Rudolf Medek). Husův sbor je zasvěcen památce Mistra Jana Husa a je jedním ze tří velkých brněnských chrámů, a to na Botanické ulici a Karáskově náměstí.