Galerie

Ekumenický večer modliteb a chval 21. ledna 2024
Ikonografie nového stolu Páně
Kříž zhotovený dle Novgorodské ikonopisecké školy
Slavnost posvěcení nového stolu Páně 4. 2. 2024